Правила прийому

 

 1. Направлення дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічних консультацій.
 2. Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

А) направлення обласного управління освіти і науки;

Б) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

В) копії свідоцтва про народження дитини;

Г) висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

Д) особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

Е) індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

Є) довідок про стан здоров’я дитини: “Медична карта дитини” (ф. № 026/о(va302282-99)); витяг з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о (va302282-99)) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о (va302282-99)); довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (866-2008-п).

 1. Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
 2. До спеціальної школи-інтернату зараховуються діти з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями:
 • легка розумова відсталість;
 • помірна розумова відсталість;
 • органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.
 1. До підготовчого класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.
 2. До 1-го класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної  консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які здобули дошкільну освіту.
 3. При зарахуванні дітей допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.
 4. У разі відновлення здоров'я учні спеціальної школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).

Порядок приймання, комплектування класів, утримання учнів (вихованців) школи-інтернату приватної форми власності визначається керівником  закладу відповідно до законодавства, затверджується його засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.