Вступ до школи

 

Що треба знати?

  1. Режим роботи спеціальної школи-інтернату установлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з відповідними органами управління освітою і державної санітарно-епідеміологічної служби.
  2. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, спеціальних шкіл-інтернатів на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.

На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в спеціальній школі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в школі-інтернаті оформляється наказом директора.

Відволікання учнів від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

  1. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку здійснюється за рахунок держави.

У спеціальних школах приватної форми власності утримання учнів здійснюється за рахунок засновника та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Учні шкіл-інтернату забезпечуються предметами гардеробу, текстильної білизни та предметами першої потреби відповідно до норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 № 763 (z0027-04), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за № 27/8626.

Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні забезпечуються відповідно до встановлених норм.

  1. Вихованці шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.
  2. Спеціальна школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Під час навчання учнів у спеціальній школі II і III ступенів використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми й підручники загальноосвітньої школи. У випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особи, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами.
  3. Начально-виховний процес у школі-інтернаті має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами.

  1.  Трудове навчання у спеціальній школі передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.

Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня і може здійснюватися у формі професійного навчання.

  1.    Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
  2. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – тринадцятих класах – 45 хвилин. При цьому у підготовчих, перших – четвертих класах після 15 хвилин уроку, у п’ятих – десятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилини).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку – не менше 30 хвилин.

  1. Мова навчання й виховання в школі-інтернаті визначається відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), закону України про мови (8312-11).

На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в спеціальній школі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім